HirdetményekHírek

Felkérés társadalmi egyeztetésre

Felkérés társadalmi egyeztetésre

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2020. (X. 23.) önkormányzati rendelet 67. §-a alapján

 2023. április 12. napjától 2023. április 22. napjáig

az alábbi rendelet véleményezését bocsátom társadalmi egyeztetésre:

  Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Csobánka község jelképeiről, és azok használatáról szóló 2/2011.(I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendeletének tervezete  

A jelképekről szóló helyi rendelet az eddigiekben nem tartalmazta a település névhasználatával kapcsolatos szabályokat. A település nevének egyre gyakoribb felvétele miatt szükségesnek mutatkozik a névhasználatra vonatkozóan helyi szabályozást alkotni. A rendelet-tervezet az erre vonatkozó módosításokat tartalmazza.

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat, észrevételeket a lentebb felsorolt elérhetőségeken várjuk.

Kérjük, véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező esetben véleményét annak figyelembe vétele nélkül töröljük.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a névre és az elektronikus levélcímre vonatkozó adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. Ennek értelmében adatainak (nevének, elektronikus levélcímének) kezeléséhez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A véleményezési határidő lejártát követően a jegyző a beérkezett véleményekről összefoglalót készít, melyet a véleményezők listájával együtt a honlapon közzétesz.

Innen is elérhető a rendelet tervezete

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Csobánka község jelképeiről, és azok használatáról szóló 2/2011.(I.28.) önkormányzati rendelete

Felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelet módosításával kapcsolatos véleményeket elektronikus úton a jegyzo@csobanka.hu email címre, hivatali kapun, e-papíron a KRID: 300124332 azonosítószámon, vagy postai úton a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2014 Csobánka, Fő út 1. címre küldjék meg a fenti határidőig.

A rendelet-tervezetet Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. áprilisi rendes ülésén tárgyalja.

  Dr. Imre Gábor s.k.
jegyző