HirdetményekHírek

Felkérés társadalmi egyeztetésre

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2020. (X. 23.) önkormányzati rendelet 67. §-a alapján

 2022. november 3. napjától 2022. november 17. napjáig

az alábbi rendelet véleményezését bocsátom társadalmi egyeztetésre:

  az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet tervezete  https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/11/szoc.rendelet-tars-egyezetesre.pdf

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete megalkotása óta számos módosításon ment keresztül a jogszabályi változások és a joggyakorlat alakulása következtében.

A társadalmi egyeztetésre meghirdetett rendelet egy új, de alapjaiban a jelenleg hatályos helyi rendeletből kiinduló rendelet. Az új rendelet megalkotása szükséges, mivel a jogszabállyal szemben támasztott egyik követelmény az, hogy a jogszabály jól átlátható legyen. E feltételnek is megfelelve kerül sor az új jogszabály bevezetésére.

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat, észrevételeket a lentebb felsorolt elérhetőségeken várjuk.

Kérjük, véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező esetben véleményét annak figyelembe vétele nélkül töröljük.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a névre és az elektronikus levélcímre vonatkozó adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. Ennek értelmében adatainak (nevének, elektronikus levélcímének) kezeléséhez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A véleményezési határidő lejártát követően a jegyző a beérkezett véleményekről összefoglalót készít, melyet a véleményezők listájával együtt a honlapon közzétesz.

Felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelet módosításával kapcsolatos véleményeket elektronikus úton a jegyzo@csobanka.hu email címre, hivatali kapun, e-papíron a KRID: 300124332 azonosítószámon, vagy postai úton a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2014 Csobánka, Fő út 1. címre küldjék meg a fenti határidőig.

A rendelet-tervezetet Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. novemberi rendes ülésén tárgyalja.

  Dr. Imre Gábor s.k.
      jegyző