Hírek

Elkészült Pataksor utcai támfal

Megtörtént az elkészült Pataksor utcai támfal műszaki átvétele. A MeViTo Mérnökiroda Kft. által tervezett, és 2023. június 29-én elkészült Pataksor utcai támfalat a helyreállított úttal a kivitelező Geoszolg Kft. határidőben, a tervek szerinti műszaki tartalommal és minőségben, határidőben a közforgalom számára átadta.

A Pataksor utcát határoló, leszakadt és meggyengült partfal állapotát a 2022. áprilisában a településünket érő heves esőzés tovább rontotta. A több helyen újra omlásnak indult partfal a közlekedés- és vagyonbiztonságot, valamint az ott húzódó közműveket veszélyeztette. Az önkormányzat 2022.júniusában „vis maior” pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként a Belügyminisztérium, mint támogató, Csobánka Község Önkormányzatát 69.787.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezési és kivitelezési munkákat, valamint a szükséges közműkiváltásokat is magában foglaló beruházás összértéke 75.192.509 Ft, amelyből önkormányzati önerő 5.405.509 Ft volt.

Az megépült létesítmény átadásával az utca ezzel rendezett és újra biztonságosan használható!