Hírek

ÉLELMISZEROSZTÁS az arra jogosultak részére – 2022. január 27. (csütörtök) 10.00-12.00

Csobánka Község Önkormányzata alapvető élelmiszercsomagban részesíti az alábbi ellátásban részesülő csobánkai állandó lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Csobánkán élő lakosokat. Kérjük, hogy megállapító határozatukat legyenek kedvesek magukkal hozni! Amennyiben az ellátottakat nem rendelkeznek névre szóló igazoló dokumentummal, úgy nem áll módunkban a csomagokat átadni.

Ideje: 2022. január 27. (csütörtök) 10.00-12.00

Helye: Csobánka, Fő tér 7. (Polgármesteri Hivatal szomszédos épülete)

Élelmiszercsomag átvételére kizárólag az alábbi ellátásokban részesülők jogosultak, a csomag értéke 4.500,-Ft

 • időskorúak járadékában,
 • aktív korúak ellátásában,
 • rokkantsági járadékban,
 • rokkantsági ellátásban,
 • ápolási díj ellátásában,
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, (FHT)
 • fogyatékossági támogatásban, (FOT)
 • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, (EGYT)
 • a gyermek otthongondozási díjában részesülőket (GYOD).
 • munkanélküliek közül a kizárólag regisztrált munkanélküliek (szükséges a Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott határozat felmutatása, ennek hiányában nem tudjuk a csomagot kiadni)
 • mindazon nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja kevesebb, mint 85.500,-Ft.

Több jogosultság esetén csak egy csomagot tudunk biztosítani!!!

Az élelmiszercsomagok nem kerülnek házhoz szállításra! Meghatalmazott esetén is van lehetőség a csomagok átvételére, ebben az esetben kérjük a tanúkkal ellenjegyezett meghatalmazást a csomag átvételekor bemutatni.

A csomagok átvételére kizárólag a megadott időpontban van lehetőség! Tárolni, raktározni az át nem vett csomagokat nem tudjuk!

A meghatalmazás a meghatalmazó és két tanú aláírásával érvényes!