Hírek

ÉLELMISZEROSZTÁS: 2021. december 9. 10.00-12.00

Csobánka Község Önkormányzata alapvető élelmiszercsomagban részesíti az alábbi ellátásban részesülő csobánkai állandó lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Csobánkán élő lakosokat. Kérjük, hogy megállapító határozatukat hozzák magukkal! Amennyiben az ellátottakat nem rendelkeznek névre szóló igazoló dokumentummal, úgy nem áll módunkban a csomagokat átadni.

Helye: Csobánka, Fő tér 7. (Polgármesteri Hivatal szomszédos épülete)

Élelmiszercsomag átvételére kizárólag az alábbi ellátásokban részesülők jogosultak:

  • időskorúak járadékában,
  • aktív korúak ellátásában,
  • rokkantsági járadékban,
  • rokkantsági ellátásban,
  • ápolási díj ellátásában,
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, (FHT)
  • fogyatékossági támogatásban, (FOT)
  • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, (EGYT)
  • a gyermek otthongondozási díjában részesülőket (GYOD).
  • azon 70 év alatti öregségi nyugdíjban részesülők, akiknek nyugdíja nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát, azaz a 85.500,-Ft-ot. (A csomag átadása kizárólag a 2021. évről szóló (névvel és lakcímmel ellátott) a Nyugdíjfolyósító Intézet által kibocsájtott igazolás és személyi igazolvány bemutatása ellenében lehetséges. Amennyiben a kért dokumentumokat nem áll módjában bemutatni, úgy a csomag átvételére nincs lehetőség.

Önkéntesek hiányában a csomagokat nem áll módunkban házhoz szállítani. Akadályoztatás esetén meghatalmazott útján van lehetőség a csomagot átvenni az adott napon és időpontban.

A meghatalmazás a meghatalmazó és két tanú aláírásával érvényes!

Tájékoztatjuk a 70 év feletti nyugdíjas csobánkai lakosokat, hogy számukra karácsonyi ajándékcsomag kiosztására kerül sor 2021. december 4. és december 11. napján. A 70 év feletti nyugdíjasaink részére névre szóló kupon kerül postázásra. Kérem, hogy figyeljék a postaládákat, a kuponokat november 25. napjáig igyekszünk a postaládába helyezni, a csomagokat kupon ellenében tudjuk osztani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2021. november utolsó hetében, de legkésőbb december első hetében pénzbeli ellátásban részesülnek, ezért ez alkalommal élelmiszertámogatásban nem részesülnek!!!