Hírek

Élelmiszer osztás – 2020. november 27.

Ideje: 2020. november 27. (péntek) 15.00-17.00 óra

Helye: Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár melléképületében

Csobánka Község Önkormányzata alapvető élelmiszer csomagban részesíti azokat a csobánkai állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Csobánkán élő lakosokat, akik az alábbiakban felsorolt ellátások valamelyikében részesülnek.

Kérjük, hogy a csomagok átvételéhez az ellátást megállapító határozatukat legyenek kedvesek magukkal hozni!

Élelmiszer csomag átvételére kizárólag az alábbi ellátásokban részesülők jogosultak

  • időskorúak járadékában,
  • aktív korúak ellátásában,
  • rokkantsági járadékban,
  • rokkantsági ellátásban,
  • ápolási díj ellátásában,
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, (FHT)
  • fogyatékossági támogatásban, (FOT)
  • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, (EGYT)
  • a gyermek otthongondozási díjában részesülőket (GYOD).
  • azon 70 év alatti öregségi nyugdíjban részesülők, akiknek nyugdíja nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát, azaz a 85.500,-Ft-ot. (A csomag átadása kizárólag a 2020. évről szóló (névvel és lakcímmel ellátott) a Nyugdíjfolyósító Intézet által kibocsájtott igazolás és személyi igazolvány bemutatása ellenében lehetséges. Amennyiben a kért dokumentumokat nem áll módjában bemutatni, úgy a csomag átvételére nincs lehetőség.

Az ellátásról szóló névre szóló igazoló dokumentum hiányában, a csomagokat nem tudjuk átadni.

A járványhelyzet miatt az önkéntesek részvétele nem megoldott, így a csomagok  házhoz szállítását az önkormányzat nem tudja megoldani. A személyes átvételben akadályoztatott  személy meghatalmazottja útján is átvetetheti azt, azonban az írásos meghatalmazás kizárólag a meghatalmazó és két tanú aláírásával érvényes!

Tájékoztatjuk továbbá a 70 év feletti nyugdíjas csobánkai lakosokat, hogy számukra karácsonyi ajándékcsomag kerül összeállításra, amelynek átadási időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk kedves nyugdíjasainkat. Minden valószínűség szerint december hónap első két hetében kerül sor a kiosztásra. Kérem, a kiosztás dátumáról való kihirdetést kísérjék figyelemmel Csobánka Község honlapján, vagy tájékozódjanak a következő telefonszámon: 06-26-320-020/15. mellék.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2020. november utolsó hetében pénzbeli ellátásban részesülnek, ezért ez alkalommal élelmiszer támogatásban nem részesülnek!!!

Csobánka Község Önkormányzata