Hírek

Egyszerűsödik a lomtalanítással kapcsolatos ügyintézés

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal céljai közé tartozik működésük szolgáltató jellegének erősítése.
Csobánka Község Önkormányzata – bár a kommunális hulladék elszállítás vagy a lomtalanítás szervezése nem tartozik a feladatai közé – az illetékességi területén csökkenteni kívánja az olyan ingatlanhasználók/tulajdonosok számát, akik a Vertikál Zrt-vel eddig nem kötöttek szerződést.
Ezért a Polgármesteri Hivatal segíteni szeretné a kommunális hulladék szállítást is végző Vertikál Nonprofit Zrt. évente egyszer ingyenes, „házhoz menő” lomtalanítási szolgáltatásának igénybevételét, ezért 2023 júniusától a lakosságnak nem kell többé a lomtalanítási igény bejelentésével kapcsolatos ügyintézéssel foglalkozni.
Kérjük, hogy igényét a lomtalanitas@csobanka.hu címre küldött e-mailben, vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába helyezett levélben szíveskedjen jelezni az alábbi adatok megadásával:

 • az igénylő, vagyis annak a személynek a neve, aki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel szerződést kötött,
 • az igénylő telefonszáma,
 • az igénylő címe, ahonnan a feleslegessé vált dolgokat el kell szállítani,
 • az igénylő „Felhasználó azonosító száma”, melyet a NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt) által küldött számla jobb oldalán lévő bekeretezett rész első sorában talál.
  A beérkezett igényekkel kapcsolatos egyeztetést hetente elvégezzük a Vertikál Zrt. munkatársaival és az igénylőt – a szolgáltató 15 napos határidőn belül érkezett válasza alapján – e-mailben értesítjük a lomtalanítás pontos dátumáról, amely mindig pénteki napon történik majd. A szolgáltatótól kapott előzetes tájékoztatás alapján a lomtalanításra legkorábban az igénybejelentés után 4-5 héttel kerülhet sor, tekintettel leterheltségükre.
  Kérjük, ne feledjék az alábbiakat:
  Kihelyezhető mennyiség maximum 3 m3.
  Lomtalanítás feltétele:
  • legyen az igénylő címeként feltüntetett ingatlanra vonatkozó, a Vertikál Zrt-vel kötött, élő szerződés
  • a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve
  • ne legyen hulladékszállítási díjhátralék

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
• építési, bontási hulladék
• egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép)
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
• üveg, vas, fém hulladék

További fontos információk:
• kihelyezés módja: zsákolva (bármilyen zsák), kötegelve
• nagydarabos lomot (pl. bútor) kisebb darabokra szükséges szétszedni
• legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a lomtalanításra szánt dolgokat