ÁllásajánlatokHírek

A Borostyán Természetvédő Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére

Borostyán Természetvédő Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Borostyán Természetvédő Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabadosné Balga Diána nyújt, a +36 30 406 9015 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Borostyán Természetvédő Óvoda címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022/157 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Szabadosné Balga Diána részére a borostyanovi@digikabel.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Szabadosné Balga Diána, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borostyanovoda.hu honlapon szerezhet.