HírekKözérdekű információk

Bírósági ülnökök választása 2023

HIRDETMÉNY
bírósági ülnök választásról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének 24/2023. (II.15.) OBHE határozatában foglaltak szerint Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök megválasztására kapott felkérést.

A Köztársasági Elnök a 39/2023. (III.6.) KE. számú határozatával a választást 2023. március 07. és 2023. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseleti szervek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek, a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. a) pedagógus,
  2. b) pszichológus, vagy
  3. c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy

  • büntetlen előéletű,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

Az ülnökválasztással kapcsolatosan mellékelten megtekinthető az OBH tájékoztatója, a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató, valamint a bírósági ülnöki jelölés és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatok formanyomtatványa.

A jelölő és elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2023. április 11-ig kell megküldeni a Szentendrei

A jelöléseket 2023. április 11-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Irodájára (2000 Szentendre, Városház tér 3.).

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és email címen lehet érdeklődni:Dr. Remele Antónia, Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda irodavezető, 26/785-063, remele.antonia@szentendre.hu, és Dr. Kocsis Krisztina adatvédelmi referens, 26/785-144, dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu

Mellékletek:

Tájékoztató bírósági ülnök választásról

Tájékoztató ülnökök jogairól és kötelezettségeiről

Jelölőlap munkaügyi bírósági ülnöknek

Jelölőlap fiatalkorúak bírósági ügyeihez ülnöknek

Jelölést elfogadó nyilatkozat