Hírek

Azbesztmentesítési pályázatot indít az NHKV


Július 14-én nyílik meg a lakossági ügyfelek számára a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által meghirdetett azbesztmentesítést célzó pályázat.

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy az egészségre ártalmas anyagot szakszerűen, térítésmentesen szállíttathassák el a lakosok. Támogatást igényelhetnek a természetes személyek, valamint társasházak, egyházi jogi személyek vagy lakásszövetkezetek is.

Az azbeszt a természetben is előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. A 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre. Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés kikezdi, sérülhet a felülete. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. Ezért Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő az azbeszttartalmú építőanyag szakszerű bontását és az azbesztmentesítést.

A pályázatokat 2023. július 14. 8.00 órától lehet beadni a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb augusztus 4-ig. A pályázat részletes feltételeit az NHKV oldalán közzétett tájékoztató (https://azbeszt.nhkv.hu/) tartalmazza.