ÁllásajánlatokHírek

Álláspályázat: szociális gondozó – házi segítségnyújtásban munkakör betöltésére

Csobánka Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján

pályázatot hirdet

szociális gondozó – házi segítségnyújtásban

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2014 Csobánka, Fő út 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásában nyújtott segítség biztosítása, különös tekintettel az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésére. Feladata a közreműködés az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Középiskola/gimnázium, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakmai végzettség (szociális gondozó; szociális gondozó és ápoló; szociális segítő; szociális asszisztens; szociális szakgondozó; szociális gondozó, szervező; általános ápoló),

– magyar állampolgárság

– büntetlen előélet

– cselekvőképesség

– nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai önéletrajz; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyai Mária nyújt, a 06-26/320-020/14 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1.).

– Elektronikus úton Baranyai Mária részére a baranyai.maria@csobanka .hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csobanka.hu honlapon szerezhet.