ÁllásajánlatokHírek

Álláspályázat: szociális gondozó – házi segítségnyújtásban munkakör betöltésére

Csobánka Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján

pályázatot hirdet

szociális gondozó – házi segítségnyújtásban

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2014 Csobánka, Fő út 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásában nyújtott segítség biztosítása, különös tekintettel az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésére. Feladata a közreműködés az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakmai végzettség ( szociális gondozó; szociális gondozó és ápoló; szociális segítő; szociális asszisztens; szociális szakgondozó; szociális gondozó, szervező; általános ápoló),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  -KENYSZI rendszer ismerete
 • Gyakorlott szintű Ms Office használata
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai önéletrajz; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2021. május 3. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyai Mária nyújt, a 06-26/320-020/5 telefonszámon.
  A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1.).
 • Elektronikus úton Baranyai Mária részére a baranyai.maria@csobanka .hu e-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csobanka.hu honlapon szerezhet.