ÁllásajánlatokHírek

Álláspályázat – melegétel házhozszállítás szociális étkezés keretében

Csobánka Község Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet feladat ellátásban közreműködő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, 4 órás

A munkavégzés helye:
2014 Csobánka, Fő út 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Csobánka Község területén az önkormányzat által biztosított szociális étkezés keretében napi egyszeri melegétel a Pomázi Családsegítő Központból gépkocsival történő házhozszállítása és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– általános iskolai végzettség (a középfokú végzettség előnyt jelent),
– B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai önéletrajz; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyai Mária nyújt, a 06-26/320-020/14 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1.).
– Elektronikus úton Baranyai Mária részére a baranyai.maria@csobanka .hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csobanka.hu honlapon szerezhet.