ÁllásajánlatokHírek

Álláspályázat – igazgatási ügyintéző

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  18797
Intézményi iktatószám:  01/3225/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

CSOBÁNKAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

igazgatási ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Ellátja a polgármesteri és jegyzői adminisztrációs és levelezéssel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a képviselő testületi ülések anyagainak előkészítésében, kezelésében nyilvántartásában. Kezeli a nemzetiségi önkormányzatok, ezzel kapcsolatos feladatait, és adminisztratív feladatok elvégzése a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. Hatósági bizonyítvány, lakcímbejelentés, KCR nyilvántartás kezelése. Ügyfélszolgálati feladatok, telefonközpont kezelés, ügyfelek ügyintézőhöz irányítása ügyfélfogadási időben.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  ügyfélszolgálat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Ügyfélszolgálati/tájékoztatási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Csobánka

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Csobánkai Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok ellátása

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jöhet létre. Tájékozódni a Polgármesteri Hivatalról a www.csobanka.hu címen lehet. Az állásról bővebb információt: Baranyai Mária nyújt, a 06-26-320-020/2 -os telefonszámon munkaidőben.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Menedzsment és igazgatás, Felsőfokú végzettség

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Menedzsment és igazgatás, közszolgálat

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 felsőfokú végzettség

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B

Egyéb pályázati előnyök:

 közigazgatási alap vagy szakvizsga

 ASP rendszer ismerete

 KCR rendszer ismerete

 Nemzetiségi Önkormányzatok adminisztrációjában szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 Dokumentumkezelő-iktató – Haladó szint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 Kommunikáció (ügyfélszolgálati)

 Feladatteljesítés iránti elkötelezettség (ügyfélszolgálati)

 Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

 Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 motivációs levél

 adatkezelési nyilatkozat

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.30. 14:00

A pályázat elbírálásának módja:  A munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző, az egyetértési jogot gyakorló polgármesterrel együtt az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.17. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.csobanka.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.09.04.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.06.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/18797