ÁllásajánlatokHírek

Álláspályázat: igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

Ellátandó feladatok:

29/2012.(III.7.) Kormány rendelet 1. sz. melléklete szerint titkársági feladatok, igazgatási  feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a polgármesteri és jegyzői adminisztrációs és levelezéssel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a képviselő testületi ülések anyagainak előkészítésében, kezelésében nyilvántartásában. Kezeli a nemzetiségi önkormányzatok ezzel kapcsolatos feladatait. Hatósági bizonyítvány, lakcímbejelentés, KCR nyilvántartás kezelése.  

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat és a 10%-os illetménykiegészítést megállapító Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (VII.3.) önkormányzati rendelet. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai végzettség,
 • Önkormányzati igazgatás feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  Felsőfokú végzettség,

      Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte

      ASP rendszer ismerete,

      KCR ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyai Mária nyújt, a 06-26-320-020/2 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csobánkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Imre Gábor jegyző, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző, az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárásra kerülnek a pályázati eljárásból azon pályázók, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat, továbbá késve adják postára pályázatukat.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve, hogy újbóli pályázatot írjon azonos vagy más feltételekkel.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést, (az eredménytelenül pályázók kizárólag e-mail útján kerülnek kiértesítésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csobanka.hu – 2021. október 11.