HírekSzociális ügyekÜgyintézés

Alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott támogatás

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelete 24. §-a értelmében a Pénzügyi Bizottság alap- és középfokú iskolakezdéshez támogatásban részesítheti az alap- és középfokú intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekeket az alábbi feltételek szerint:

  • Támogatásra a gyermekre tekintettel az a törvényes képviselő jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a 85.500,-Ft-ot (egyedülálló kérelmező esetén a 99.750,-Ft-ot) nem haladja meg.
  • Támogatás összege egyszeri 10.000,-Ft/tanuló.
  • A kérelem benyújtása: 2023. augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig (a határidő elmulasztása jogvesztő).
  • A kérelmező köteles a kérelemhez előzetesen csatolni a 14 év feletti gyermek(ek) tanulói jogviszony igazolását, valamint a gyermek vagy a törvényes képviselő nevére kiállított taneszköz (füzet, íróeszközök, radír, papír, rajzlap, vonalzó, stb.) beszerzést igazoló számlákat. Ruhanemű (zokni, rövid ujjú póló, alsó nadrág, női fehérnemű) nem számolható el.

A támogatás odaítélését kizárja az, ha ilyen célra a kérelmező tárgyévben már kapott rendkívüli települési támogatást.

Csobánka Község Önkormányzata