Hírek

Adóbefizetési határidő: 2021. szeptember 15.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a 2021. év II. félévi helyi adók pótlékmentes befizetésének határideje 2021. szeptember 15.

Kérjük a be nem fizetett adók, csekken vagy átutalás útján történő befizetéséről gondoskodni szíveskedjenek! A be nem fizetett adó után az esedékesség napjától késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek mértéke minden naptári nap után az aktuális jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

A helyi iparűzési adó 2020. évi bevallásában feltüntetett első előleg részletének esedékessége szintén 2021. szeptember 15.

Bankszámlaszámok:

Építményadó11742087-15393678-02440000
Telekadó11742087-15393678-02510000
Iparűzési adó11742087-15393678-03540000