Hírek

A heves esőzések okozta károkról

Vaddisznós utca (helyi lakos fotója)

A településünkön ismét súlyos károkat okozott 2023. június 9. napján lezúdult nagy mennyiségű csapadék. Több utca felülete jelentős mértékben megrongálódott.

A káresemény veszélyezteti a közlekedés és vagyonbiztonságot, valamit a közművek biztonságát. Az önkormányzatnak a helyreállításhoz saját forrást nem tud biztosítani, ezért a polgármester 2023. június 16-án Vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz 35 millió forint kárigényt bejelentve.

  • A Kevély utcában 50 m hosszúságban a burkolat és a padka kimosódott és a lemosott hordalékot az utca aljában, mintegy 65 m2 területen szétterítette a leömlő víz.
  • A Péter-Pál utcában 30 m hosszúságban az út felület kimosódott, nagy vájatok, árkok keletkeztek, az út e szakasza járhatatlan lett, azt kikerülni nem lehetséges. Az innen ki- és lemosott hordalék az utca aljában, kb. 90 m2 területet borított el. Az áteresz fölött is kimosódás keletkezett. Továbbá az utcában kb. 21 fm hosszúságban a vízelvezető árok eltömődött.
  • A Vaddisznós utcában a Táncsics utca sarkánál az útfelület fellazult, járhatatlan kimosódott, a hordalék szintén kb. 50 m2-en lerakódott.
  • A Kápolna utcában az útburkolat kimosódott, vájatos, nehezen járható 220 m hosszúságban. A közlekedés nehézkes, akadályozott.
  • A Kevély-közben (790/5 hrsz.) a folyamatosan tisztított árok kb. 20 fm hosszúságban és ülepítő akna (kb 1 m3) telítődött, megtelt akadályozva ezzel a vízelvezetést.
  • Az Oszoly utcában (791/41 hrsz.) a folyamatosan tisztított csapadékvíz elvezető árok hordalékkal telítődött 80 fm hosszúságban megakadályozva ezzel a vízelvezetést.
  • A Táncsics utca és Fő út közötti vízfolyás (824 hrsz.) a folyamatosan tisztított vízelvezető árok hordalékkal mederélig megtelt kb. 80 fm hosszúságban akadályozva ezzel a vízelvezetést.