Hírek

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. nyílt pályázata a Csobánka 064 hrsz. haszonbérbe adásáról legeltetés/kaszálás céljából

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. továbbiakban: Kiíró – (1033 Budapest, Hévízi út 4/a) – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), továbbá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ls a Honvédelmi Minisztérium között megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I.27.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) vonatkozó pontjai alapján, valamint a Kiíró és a HM között fennálló használatba adási szerződés szerinti HM iránymutatásai mellett

nyílt pályázati eljárás keretében

2021. szeptember 15. napjától 2027. szeptember 14. napjáig tartó határozott időtartamra haszonbérbe kívánja dni a Magyar Állam tulajdonában és a HM (1055 Budapest, Balaton u. 7.-11.) vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlanokat legeltetés/kaszálás művelés céljából. …

Teljes pályázati kiírás letöltése