Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Csobánka Község Önkormányzat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

2014 Csobánka, Fő út 1.

Ügyfélfogadási rend:

 • Hétfő: 13.00 - 16.00
 • Szerda: 8.30 - 12.00, 13.00 - 18.00
 • Péntek: 8.30 - 12.00

 

Elérhetőségek munkaidőben:

Központi telefonszám: 06-26/320-020 /19. mellék

Fax: 06-26/520-010

E-mail: gyejo@csobanka.hu

Balgáné Erdei Katalin - családsegítő: 06-30/479-06-08

Mike Tamás - családsegítő: 06-30/873-97-94

 

Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére.

 

Ügyeleti ideje:

munkanapokon este 17 órától – reggel 9 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Telefonszám: 20/3640-827

 

„Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről
és többet a szeretet hatalmáról.”
(Diane Loomans)

 

Gyermekvédelem

 

 

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes!

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését. A kialakult veszélyeztető tényezők kezelése, csökkentése, megszüntetése.

Szolgáltatásaink:

 • foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás;
 • információnyújtás szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről;
 • hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • segítő beavatkozás krízishelyzetekben;
 • szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, illetve ennek megszervezése;
 • egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
 • a gyermekkel és családjával végzett családgondozás, melynek célja a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.
 • Az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése.
 • Krízishelyzet esetén a gyermek családjából történő kiemelésének kezdeményezése,
 • Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés esetében.
 • A családjából kiemelt gyermek visszagondozása.
 • Utógondozás biztosítása
 • Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
   
 •  

 

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Központ a szentendrei járás illetékességi területére kiterjedően a hatósági ügyekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, illetve a speciális szolgáltatásokat biztosítja.

Speciális szolgáltatásaink:

 • jogi tanácsadás
 • pszichológiai tanácsadás
 • gyógypedagógiai tanácsadás
 • családterápia, párterápia
 • mediáció
 • kapcsolatügyelet

Kérjük, jelezze, ha elhanyagolt, bántalmazott gyermekről, vagy idős személyről van tudomása!

 

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény telefonos készenléti szolgálat száma: 06/20/364-0827

 

Célja: a nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére.