Hírek

Elérhetőségek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - Útkarbantartási feladatok ellátása 2020. évben Csobánka Község területén

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község Önkormányzat 2020-as év útkarbantartási munkáinak elvégzésére

 

 

 1. Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

 

 1. Jelen ajánlati felhívás: Csobánka Község Önkormányzatának és intézményeinek, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata alapján készült.

 

Az ajánlati felhívás ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésével, továbbá a Csobánka Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

 

 1. Ajánlattételi határidő:

2020. 08. 24. 12:00 óra

 

 1. A beszerzés tárgya, mennyisége:

Utak, terek, közterületek, ingatlanok, vízelvezető árkok karbantartása, felújítása.

Az eljárás célja a helyi lakossági és gazdasági érdeket szolgáló közutak és csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása a községben meglévő nem pormentes burkolatú közutak stabilizálása, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítása, kátyúzása, továbbá vízelvezető árkok karbantartása, felújítása.

A felújítandó utak burkolata szerinti megoszlásban:
aszfaltozott út (kátyúzás):           660 fm

kövezett, murvás:                      1685 fm

A felújítandó utak hossza 20 %-kal növekedhet.

 

nyílt árok:                                  1132 fm

új árok kialakítása                     1504 fm

vízelvezető rendszer átfúrása:       82 fm

 

 1. Szerződés meghatározása:   Vállalkozási keretszerződés útkarbantartási feladatok ellátására 2020. évben Csobánka község területén bruttó 22,860 millió forint keretösszegig.

 

 1. A teljesítés helye:       2014 Csobánka, Fő út 1.

ideje:                          szerződéskötés időpontjától számított 6. naptól 2020.december 13.-ig

 

 1. Az ajánlat keretén belül külön árat szükséges meghatározni alábbi tételekre:

 

 • aszfaltos utak kátyúzási munkáinak m2 árára, a következő műszaki tartalommal: javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolatbontás, törmelék elszállítás, felülettisztítás, kellősítés bitumenemulzióval, 5-7 cm vastag AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel, emulziós körbekenéssel.

 

 • mart aszfalt kiszállítás, m2 árára, a következők szerint: felület előkészítése 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével történik, majd erre kerül a mart aszfalt melyet elterítenek, és hengerelnek.

 

 • murvás, és egyéb nem szilárd burkolatú utak murva terítéses javításának folyóméter árára, 3 méter útszélesség esetén, következők szerint: 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével történik, majd erre kerül a murva terítés, kiékelés (0-0,22) és hengerelés.

 

 • murvás, és egyéb nem szilárd burkolatú utak saját anyaggal történő javításának folyóméter árára, 3 méter útszélesség esetén, következők szerint: a munka 2-5 cm szintkülönbségek kiküszöbölésével, síkba marással történik, majd a felszedett anyag kerül a szükséges részekre visszadolgozásra, és hengerelésre.

 

 • két rétegű aszfaltozás m2 ára, meleg aszfalt kopóréteggel: úttükör kialakítása, 7-10 cm-es vastagságban kő terítéssel, tömörítéssel, majd erre 5-7 cm meleg aszfalt terítése finisherrel, gépi tömörítéssel,

 

 • nyílt, burkolat nélküli vízelvezető árok készítése 40x60, vagy 40x70 cm-es trapéz szelvénnyel, folyóméter áron,

 

 • nyílt árkok tisztítása gépi munkával, folyóméter áron a kitermelt hordalék településen belüli lerakásával,

 

 • felszín alatti vízelvezető rendszerek átfúrása, tisztítása 200-600 mm-es csőmérettel kalkulálva, folyóméter áron, a kitermelt hordalék településen belül történő lerakásával,

 

 1. Az ajánlat benyújtásának helye:      Csobánkai Polgármesteri Hivatal

                                                           2014 Csobánka, Fő út 1.

 

A pályázat elektronikus úton is benyújtható: polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre.

 

 1. Általános és szakmai kikötések:

Az ajánlat kérője a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlattevő köteles árajánlatában 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni.

 

A pályázó pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolásához a következő módon igazolja:

  • Az elmúlt három gazdasági évben a beszerzés tárgyából (útépítés és karbantartás) származó bevételről szóló ajánlattevői nyilatkozattal,
  • az útépítési és -karbantartási munkákra vonatkozó referenciákat, a referenciát nyújtó fél elérhetőségeivel csatolja.

 

Az alkalmassági minimumkövetelménye(ek) meghatározása:

 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt három gazdasági évben útépítési és - karbantartási munkából származó árbevétele a három évben összesen nem érte el az 50.000.000 Ft-ot,
 2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt három évben útépítési vagy karbantartási munkákra vonatkozó legalább 1 db referenciával.

 

Egyéb szakmai kikötés: útkarbantartási munkákra egy év garancia vállalása.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a felhívásban szereplő munkára vonatkozó szerződés tervezetet
 • átláthatósági nyilatkozatot

 

 1. A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 8 napon belül írásban tájékoztatja.

 

 1. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Csobánka Község Önkormányzatának és intézményeinek, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata  rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Márton Zsuzsa műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/22. mellék, elektronikus úton: marton.zsuzsa@csobanka.hu

 

Az ajánlatok értékelési szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott bruttó összege)

 

Csobánka, 2020. augusztus 14.

 

 

                                                                                                                 Völgyes József

                                                                                                                    polgármester