Hírek

Elérhetőségek

Ajánlattételi felhívás - Köztemető üzemeltetésére

Pályázati felhívás köztemető üzemeltetéséreCsobánka Község Önkormányzata – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

 

A temető a Római Katolikus Egyház Csobánka kizárólagos tulajdonát képező Csobánka 150/1 helyrajzi számú (természetben: 2014 Csobánka, Vörösvári út 15.) temető művelési ágban nyilvántartott ingatlan, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Csobánka 152/2 helyrajzi számú ravatalozóként nyilvántartott ingatlan. Csobánka Község Önkormányzatát a Csobánka 150/1 helyrajzi számú ingatlanon 2044. január 28. napjáig tartó földhasználati jog illeti meg.

 

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra,

2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig jön létre.

 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

 

A pályázattal kapcsolatban további információtés részletek a letölthető teljes pályázati kiírásban található.

 

Pályázati felhívás köztemető üzemeltetésére